Nasjonalt Kompetansesenter

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK)

Kompetanse om AD/HD

NK skal bidra til å høyne kompetansen om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i det tverrsektorielle hjelpeapparatet, slik at disse pasientene får bedret sin livskvalitet og muligheter gjennom helhetlig tiltaksutvikling i et livsløpsperspektiv. Arbeidet inkluderer ikke utredning, behandling eller oppfølging av pasienter. NK blir drevet av Ullevål universitetssykehus HF

ADHD

Video om ADHD