Hvis man er så uheldig at man blir fratatt førerkortet, enten ved at man har kjørt i 26 km/t eller mer over fartsgrensen, eller man på annen måte har kjørt uforsvarlig, så er hovedregelen ifølge NAF at et politi i tjeneste kan beslaglegge førerkortet umiddelbart. Dette er hvis de med god grunn kan forklare at det har forekommet en straffbar kjøremåte. Se nedenfor for andre spørsmål vi ofte får under dette temaet.

Ting vi ofte blir spurt om når det kommer til førerkort

Går det an å nekte beslaglegging av førerkort?

Som regel vil politiet ha en god og håndfast grunn til at de tar førerkortet til folk. For eksempel har de kanskje kjørt 70 km/t i 40-sone, eller de kan til og med (ved uhell) ha kjørt ned en fotgjenger som var på vei over et gangfelt. Ifølge Advokatfirma Tingmann, en advokat i Stavanger, så er det altså sjelden at politiet tar feil når de beslaglegger et førerkort. De gjør det vanligvis kun når de er helt sikre på at et vesentlig regelbrudd har skjedd.

Samtidig sier NAF at man fortsatt har visse plikter og rettigheter som det skal tas hensyn til. Man skal for eksempel bli spurt om man samtykker til beslagleggingen av førerkortet. Hvis man ikke samtykker, så må saken tas videre til tingretten innen 21 dager. Blir den ikke tatt videre, så kan man ha krav på å få igjen førerkortet. 

Hvordan får man tilbake et beslaglagt førerkort? 

Når man mener at man møter kravene som stilles for å kunne få igjen førerkortet, så kan søke om det til politet. De vil så basere beslutningen på vegtrafikkens retningslinjer for kjøreferdigheter, helse, og edruelighet, blant annet. 

Må man ta førerprøven på nytt om man mister kortet?

Hvorvidt man må kjøre opp på nytt etter å ha blitt fratatt førerkortet, så gjelder ulike regler for ulike tidsrom.